Tee hyviä tekoja


Hyvän tekeminen ja jakaminen on pyyteetöntä hyvien tekojen harjoittamista. Ne voivat olla pieniä arkisia asioita, jotka tuntuvat hyvältä sekä teon tekijästä että sen vastaanottajasta. Hyvät teot ovat myös vilpittömiä ja hyvällä tahdolla tehtyjä. Ne eivät sisällä vastavuoroisuuden vaadetta.

Hyvät teot voivat olla nimettömiä, jolloin teon vastaanottaja ei tiedä kuka ne on tehnyt. Ne voivat olla myös kohdennettuja, jolloin hyvän teon kohde tietää teon tekijän. Molemmat tavat edistävät arjen myönteisyyttä ja hyvinvointia niin teon vastaanottajassa kuin tekijässäkin.

Nimettömät yllätyshyvyydet 


Hyvän tekemisen ”jalostunein muoto” on niin sanottu nimetön hyvä teko. Teon tekeminen nimettömänä mahdollistaa sen, että tekijä voi olla vapaa arjen rooleistaan (esim. työroolistaan) sekä viiteryhmänsä eduista ja hyödyistä. Arjen ympäristöt tarjoavat koko ajan mahdollisuuksia nimettömien tekojen tekemiseen: Kiitä suojatien eteen pysähtyvää autoilijaa. Auta tuntematonta nostamaan matkalaukku junaan. Tervehdi bussikuskia. Jätä uimahallin saunassa löylyvettä jälkeesi tuleville. Nosta kaatunut pyörä pystyyn. Anna rahaa hyväntekeväisyyteen. Käy verenluovutuksessa…Kohdennetut hyvyydet 
Hyvät teot voivat olla myös kohdennettuja, jolloin niiden kohteena on esimerkiksi tuttu henkilö, kuten aviopuoliso, lapsi, ystävä ja työkaveri. Teon kohde tietää, että juuri sinä olet hyvän teon tekijä. Tapoja on monia: Ystävän auttaminen arjen haastavissa tilanteissa. Ystävän yllättäminen kortilla, lahjalla tai puhelulla. Vapaaehtoistyö itselle merkityksellisessä toiminnassa. Puolison yllättäminen sänkyyn tuodulla aamupalalla. Työkaverin tiskien tiskaaminen yms.


Tunnista omat voimavarasi ja toimi arvostavasti

Hyviä tekoja tehdessä on tärkeää punnita omat voimavaransa ja rajansa. Hyvät teot on valittava niin, että ne lisäävät arjen hyvinvointia, eivätkä tunnu velvollisuuksilta tai paikkaa huonoa omantuntoa. Jos hyvien tekojen tekeminen aiheuttaa tekijässään katkeruutta tai uuvuttaa, ei niiden tekeminen edistä tekijän eikä oletettavasti myöskään kohteen hyvinvointia.On myös tärkeää tunnistaa, minkälainen auttaminen koetaan hyväksi. Tekijän ei tule korostaa omaa jalomielisyyttään tai tunnollisuuttaan. Hyviä tekoja tehdessä on syytä välttää omahyväistä käyttäytymistä, ylimielisyyttä, omien kykyjen korostamista tai toisen arvon alentamista. Auttaminen ei saa herättää kohteessaan arvottomuuden tai kiitollisuudenvelan tunteita. Hyvien tekojen tekeminen on hienovaraista ja toista arvostavaa.

Kenelle harjoitus sopii?


Harjoitus sopii kaikille. Ertyisen hyvin se sopii niille, 

… jotka haluavat oppia huomaamaan paremmin oman elämänsä myönteisiä asioita ja edistämään omaa onnellisuuttaan sekä hyvinvointiaan.
…jotka haluavat vaikuttaa myönteisesti muiden hyvään omilla teoillaan.
… jotka haluavat nähdä muut ihmiset positiivisessa valossa.
… jotka haluavat edistää kunnioittavaa ja myönteistä vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.


Mitä hyötyjä harjoituksesta voi olla?


” Jos haluat olla onnellinen, harjoita myötätuntoa” - Dalai-lama
Hyvien tekojen tekeminen toiselle lisää tutkitusti tekijän itsensä hyvinvointia ja koettua onnellisuutta. Se kohottaa myös teon tekijän sekä teon kohteena olevan ihmisen mielialaa. Hyvän tekeminen lisää hyvää ja hyvä lähtee kiertoon. Hyvän tekeminen auttaa näkemään muut ihmiset positiivisemmassa valossa ja edistää yhteishenkeä, millä on myös myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Hyvä teko on toimintaa, joka voi helpottaa omaa syyllisyyttä, ahdistusta ja tuskaa, jota koetaan toisten vaikeuksien ja kärsimysten takia. Oman elämän ja onnen arvostaminen voi lisääntyä.

Hyvät teot -harjoitus1. Valitse jokin sinulle sopiva viikonpäivä (esim. tiistai) hyvien tekojen tekemiselle.


2. Tee joko yksi merkittävämpi tai 3–5 pienempää  arkisempaa hyvää tekoa. Ajoita ne samalle päivälle. Teot voivat olla joko yllätyshyvyyksiä tai kohdennettuja hyvyyksiä. On tärkeää, että et hae niiden tekemisellä etua itsellesi. On myös tärkeää, että valitset tavallisuudesta poikkeavia (uusia) hyvyyksiä. Siis hyvät teot, joita jo teet arjessasi eivät kuulu tähän listaan. Valitse tekoja, joiden ajattelet ilahduttavan niiden kohdetta ja joiden tekeminen on sinulle itsellesi luontevaa, vapaaehtoista ja mieluisaa.

 Tulosta hyvät teot -harjoitus › Lähteet
Mattila, A. S. & Aarninsalo, P. 2018. Onnen taidot. DuodecimTukiainen, M. 2016. Hyvän mielen taidot. PS-kustannus, Juva

Lybomirsky, S. 2007. Kuinka onnelliseksi. Basam Book Oy. Käännös alkuperäisteoksesta: The How of Happiness.

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseen. Voit valita hyväksytkö evästeiden käytön. Lisätietoja evästeiden käytöstä Evästeasetukset