Luonteen vahvuudet


Luonteenvahvuudet ovat henkilön luonteenpiirteitä ja psykologisia ominaisuuksia. Ne ilmenevät ja ovat sidoksissa arjen ympäristöihin, tilanteisiin ja hetkiin. Hyveet ovat yleisesti arvostettuja arvoja ja ominaisuuksia. Luonteenvahvuudet voidaan ajatella hyveiden työrukkasina tai apuvälineinä, joina hyveet ilmenevät käytännössä. Esimerkiksi viisauden hyve voi ilmetä luovuutena tai utelijaisuutena.

Luonteenvahvuuksille on ominaista, että niiden käyttö on myönteistä ja opittavissa olevaa. Ne eivät kulu käytössä eikä niiden käyttö loukkaa muita. Luonteenvahvuuksien hyödyntäminen on suosittua niin kouluissa, valmennuksessa, yritysmaailmassa, kuin elämässä yleensäkin.

Ydinvahvuudet ovat henkilön kaikkein omimpia luonteenvahvuuksia mahdollistaen täyttymyksellisen elämän. Ydinvahvuuksille on ominaista, että niiden kohtuullinen käyttö virkistää enemmän kuin väsyttää. Osa niistä, kuten ystävällisyys ja innokkuus, näkyvät koko ajan arjessa. Toiset, kuten rohkeus, puolestaan näyttäytyvät vain joissain tilanteissa. Omiin luonteenvahvuuksiin voi tutustua ja niitä voi myös hyödyntää omassa arjessaan.

Mikä on VIA?


Hyveet toiminnassa -hankkeen (VIA, Values in Action) lähtökohtana oli hyvien asioiden ja hyvän luonteen määrittäminen vastapainona sairauskeskeisyydelle (Seligman ja Peterson, 2004). Hankkeessa hyödynnettiin tunnetuimpia persoonallisuuspsykologian teorioita, joista koottiin luonteenvahvuuksia yleisenä ilmiönä kuvaavat tekijät. Näin päädyttiin 24 luonteenvahvuuteen, joka puolestaan asettuivat kuuden hyveen mukaisesti: viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys.

Mitä hyötyä luonteenvahvuuksien tunnistamisesta voi olla?




Omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen, käyttäminen ja vahvistaminen hyödyttävät arkielämää. Käytämme niitä jatkuvasti huomaamattamme. Omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen auttaa huomaamaan myös muiden vahvuuksia ja kykyjä, mikä edistää yhteisymmärrystä ja tekee yhteistyöstä hedelmällisempää. Samalla kiinnitämme vähemmän huomiota heikkouksiin.Toisen ihmisen mielialaan on mahdollista vaikuttaa myönteisesti tuomalla esille hänen näkyvät vahvuutensa. Luonteenvahvuuksien, kuten kiitollisuuden, ystävällisyyden, rehellisyyden, rakkauden, anteeksiantavuuden tai huumorin käyttö sosiaalisissa suhteissa tuo mielekkyyttä ja sisältöä elämään. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja niiden tietoisen käytön lisääminen on ollut mukana monissa onnellisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä, ohjelmissa ja tutkimuksissa, joissa niiden on todettu edistävän hyvinvointia.

Luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen on todettu olevan yhteydessä onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen. Samalaisia tuloksia on saatu eri puolilta maailmaa eri ikäisillä ihmisillä. Tunne elämän vahvuudet ovat tutkimuksissa liittyneet vahvasti onnellisuuden kokemuksiin. Vahvimpia elämäntyytyväisyyden ennustajia ovat toiveikkuus, innokkuus, kiitollisuus, utelijaisuus ja rakkaus. Edellisiä vähemmän yhteyksiä elämäntyytyväisyyteen on todettu olevan vaatimattomuudella, luovuudella, kauneuden ja erinomaisuuden arvostuksella, arviointikyvyllä ja oppimisen ilolla.


Kuka hyötyisi  luonteenvahvuuksien tiedostamisesta ja käytöstä?


Kaikkien on hyödyllistä tiedostaa omia luonteenvahvuuksiaan. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi arkisten ongelmien ratkaisemisessa ja sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa.

Tunnista ja hyödynnä luonteenvahvuuksiasi -harjoitus




Tee näin:


1a. Tulosta alla oleva Luonteenvahvuuteni-tehtävä ja määritä omat ydinluonteenvahvuutesi ympyröimällä taulukosta ainakin viisi parhaiten sinua kuvaavaa luonteenvahvuutta.
Tulosta Luonteenvahvuuteni -tehtävä tästä ›

Tai

1b. Mikäli haluat tutustua seikkaperäisesti luonteenvahvuuksiisi, voit tehdä VIA-luonteenvahvuustestin tästä ›

Huom. voit valita halutessasi suomenkielisen käännöksen sivulle. Sivu vaatii rekisteröitymisen. 
VIA-mittari sisältää 120 väittämää, joihin vastataan viisiportaisella Likertin asteikolla (kuvaa minua hyvin - ei kuvaa minua lainkaan). Kukin väittämä mittaa yhtä 24 luonteenvahvuudesta. VIA:n vastausten perusteella saat selville keskeisimmät vahvuutensa (parhaat puolensa). Huomaathan, että ydinvahvuuksien ulkopuolelle jääviä, ei tule nähdä heikkouksina. Mikä parasta, VIA-mittarilla ei voi saada kielteistä tulosta!


 

2. Kun olet tutustunut vahvuuksiisi, pohdi

Käytätkö nyt ydinluonteenvahvuuksiasi arjessasi? Miten? Missä tilanteissa?
Millä muilla elämän alueilla ja millä tavoilla voisit hyödyntää jotakin ydinvahvuuttasi enemmän?


3. Hyödynnä yhtä tai useampaa ydinluonteenvahvuuttasi uudella tavalla tai uudessa tilanteessa viikon ajan joka päivä.
Harjoitus voi tuntua ylevältä, mutta käytämme vahvuuksiamme jatkuvasti arjessamme huomaamattamme. Ystävällisyyttä voi vaalia pitämällä ovea auki jäljessä tuleville. Reiluutta voi harjoittaa kahvipöydässä varmistamalla, että kaikille riittää pala kakkua. Rehellisyyttä voi toteuttaa olemalla oma itsensä ja kertomalla mitä ajattelee, vaikka olisi eri mieltä toisen kanssa. Kiitollisuutta voi osoittaa kiittämällä bussikuskia ulos lähtiessä. Kauneuden ja erinomaisuuden arvostusta voi toteuttaa kasvattamalla tai ostamalla itselleen kimpun kauniita kukkia. Luovuutta voi toteuttaa aloittamalla taideharrastuksen tai menemällä taidenäyttelyyn jne.

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseen. Voit valita hyväksytkö evästeiden käytön. Lisätietoja evästeiden käytöstä Evästeasetukset